Politika privatnosti

NaslovnaPolitika privatnosti
 1. UVOD

Supermajice.hr pridaju osobitu pažnju zaštiti osobnih podataka i privatnosti svojih korisnika u skladu sa važećim propisima i europskom praksom. Zaštita privatnosti naših korisnika važan je element u oblikovanju svake naše usluge.

Ovom politikom privatnosti (dalje: Politika) Supermajice.hr želi svojim korisnicima pružiti jasne informacije o obradi i zaštiti njihovih osobnih podataka u okviru usluga koje nudi.

 

 1. KOJE OSOBNE PODATKE PRIKUPLJAMO?

Mi prikupljamo osobne podatke od vas kada nam ih pružite izravno i putem korištenja naše web stranice. Osobni podaci koje prikupljamo mogu uključivati:

 • Identifikacijske podatke – ime, prezime, korisničko ime.
 • Kontakt podatke – e-mail, broj telefona, adresa.
 • Bankovne podatke – broj kartice, ime nositelja kartice.
 • Zapisi o interakcijama s nama – ako se obratite našem timu za korisnike, komunicirate s nama na društvenim mrežama ili putem web-a.
 • Automatizirani osobni podaci – koristeći kolačiće i druge tehnologije praćenja (npr. koje ste stranice pogledali i jeste li kliknuli na vezu u jednoj od naših ažuriranja e-pošte). Također možemo prikupljati informacije o uređaju koji koristite za pristup našoj web stranici;

 

 1. NA KOJI NAČIN PRIKUPLJAMO OSOBNE PODATKE?

Supermajice.hr prikuplja osobne podatke korisnika na slijedeće načine:

 • Izravno od korisnika i to na način da nam ih sam korisnik dostavi. Najčešći primjer za ovakav način prikupljanja podataka je narudžba pojedine usluge, pri čemu korisnik, ako želi koristiti određenu uslugu, daje podatke i dokumente koji su nužni za pružanje usluge (npr. ime, prezime, adresa, itd.).
 • Neizravnim putem, povezivanjem informacijskih sustava, ali samo uz odgovarajuće informiranje korisnika.
 • Na automatizirani način – korištenjem web stranice automatski se prikupljaju podaci poput informacija o spajanju na Internet, vremenu i trajanju komunikacije i slično.
 • Iz javno dostupnih izvora, kao što su npr. podaci iz javnog telefonskog imenika, službenih web stranica pravnih osoba, javno dostupnih servisa.

 

 1. KOJA JE SVRHA OBRADA PODATAKA?

Osobne podatke obrađujemo kako bismo ispunili svoje ugovorne obveze – pružili i usavršili naše usluge. Isto tako osobne podatke koristimo u komunikaciji s vama i to kako bismo odgovorili na upite u vezi usluga i dostavili korisne podatke ili tražene informacije.

 1. KOJE SU PRAVNE OSNOVE OBRADE PODATAKA?

Preduvjet za svako prikupljanje i obradu osobnih podataka korisnika je postojanje odgovarajuće pravne osnove.

Supermajice.hr obradu podataka temelji na jednoj od sljedećih osnova:

 • obrada je nužna za ispunjenje ugovorne obveze,
 • obrada je nužna radi poštivanja odredbi zakona i drugih propisa koji obvezuju Supermajice.hr,
 • obrada je nužna za potrebe legitimnih interesa Supermajica.hr
 • obrada je potrebna za svrhu koja nije obuhvaćena prethodnim točkama i temelji se na informiranoj privoli osobe čiji se osobni podaci prikupljaju.

 

 1. GDJE SE OSOBNI PODACI OBRAĐUJU?

Osobne podatke korisnika Supermajice.hr u pravilu se obrađuje u središtu društva. Iznimno Supermajice.hr mogu obrađivati podatke i u drugim državama, ali uvijek uz osiguravanje odgovarajuće zaštite osobnih podataka i informiranje korisnika.

 

 1. PRAVA ISPITANIKA

Ispitanicima osiguravamo sva prava koja im garantira Uredba:

 • Pravo na pristup podacima – Imate pravo zatražiti potvrdu o tome obrađujemo li vaše podatke te ako da, dobiti pristup do tih podataka.
 • Pravo na ispravak – U slučaju da uočite da o vama obrađujemo netočne ili nepotpune podatke ili ih želite izmijeniti, imate pravo tražiti ispravak odnosno nadopunu nepotpunih osobnih podataka.
 • Pravo na brisanje („pravo na zaborav”) – Brisanje osobnih podataka možete tražiti primjerice ako smatrate da vaši osobni podaci više nisu nužni za svrhe u koje su prikupljeni ili na drugi način obrađeni, smatrate se vaši osobni podaci nezakonito obrađuju ili ulažete prigovor na obradu. Povučete li privolu, mi ćemo vaše osobne podatke prikupljene temeljem privole odmah obrisati. VAŠE PODATKE NEĆEMO MOĆI IZBRISATI AKO SU ONI POTREBNI RADI ISPUNJENJA ZAKONSKIH OBVEZA, UGOVORNIH OBVEZA I DRUGIH PRAVNIH TEMELJA IZ OPĆE UREDBE O ZAŠTITI PODATAKA.
 • Pravo na ograničenje obrade. Imate pravo ishoditi ograničenje obrade vaših osobnih podataka, koje se može tražiti primjerice ako ste podnijeli prigovor na obradu podataka, sumnjate u točnost osobnih podataka koji se obrađuju ili u zakonitost njihove obrade, no ne želite da se ti podaci izbrišu ili su vam još potrebni radi ostvarenja pravnih zahtjeva.
 • Pravo na prijenos podataka. Ako se obrada temelji na vašoj privoli ili ugovora sklopljenog s vama, a istodobno se izvodi automatiziranim sredstvima, imate pravo zaprimiti svoje osobne podatke koje smo od vas dobili.
 • Pravo na prigovor. U svakom ste trenutku, s obzirom na vašu posebnu situaciju, ovlašteni uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se odnose na vas, zbog čega ćemo obradu istih ograničiti. Nakon podnošenja prigovora vaše ćemo osobne podatke prestati obrađivati u navedenu svrhu.
 • Pravo na pritužbu nadzornom tijelu. Ako smatrate da je obrada vaših osobnih podataka u suprotnosti s Općom uredbom o zaštiti podataka, imate pravo podnijeti prigovor nadležnom nadzornom tijelu.
 • Pravo na povlačenje privole. Ako se obrada Vaših osobnih podataka temelji na privoli, imate je pravo u bilo kojem trenutku povući, bez ikakvih posljedica.

Ispunjenje navedenih prava možete zahtijevati:  osobno ili pisanim putem na adresu email info@supermajice.hr .

 

 1. IZMJENE

Ova Politika stupa na snagu i počinje se primjenjivati od 28. studenog 2023. godine.

O mogućim izmjenama i dopunama Politike korisnici će biti pravovremeno obavješteni.

Košarica