Znakovi sigurnosti

Description

Znakovi sigurnosti su znakovi s općom porukom o sigurnosti u kombinaciji boje i geometrijskog oblika koji uz dodatni grafički simbol ili tekst nose posebnu poruku o sigurnosti.

Koriste se kako bi brže i lakše označili i usmjerili pozornosti na predmet i situaciju koja bi mogla prouzročiti određenu opasnost.

Znakove sigurnosti izrađujemo prema Pravilniku o sigurnosnim znakovima (N.N. 29/05.) te HRN-u 7010.  (link: https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_08_91_1765.html)

Sigurnosni znakovi djele se na:

  • Znakovi obveza
  • Znakovi za zaštitu od požara
  • Znakovi opasnosti
  • Znakovi zabrane
  • Znakovi informacija
  • Znakovi s vašim informacijama

Znakove sigurnosti možete naručiti kao samoljepljivu naljepnicu koja je predviđena za vanjske i unutarnje uvjete i može se lijepiti na sve podloge. Također imamo i znakove na PVC debljine 1 mm, pogodno za pričvršćivanje vijcima, vezanje, viješanje i sl.

 

Katalog znakova sigurnosti
Info

Usluga dostupna. Vrijeme potrebno za izradu ovisi količini.

Tags
  • Znakovi opasnosti
  • Znakovi sigurnost
  • Znakovi za zaštitu od požara
  • Znakovi zabrane