Sitotisak i termotisak

Description
Sitotisak (serigrafija, svilotisak) spada u direktnu tehniku propusnoga tiska s mogućnošću tiska na različite materijale. Smatra se najstarijom tehnikom tiska. Tisak se ostvaruje na način da se bojilo strugačem (rakelom) potiskuje kroz tiskarsku formu koja je izrađena od svile koja je zategnuta na drveni ili aluminijski okvir. Svila može biti različite gustoće, zavisno od materijala na kojem se tiska i od bojila kojim se tiska. Gustoća može biti 35, 43, 55, 77, 90, 120, 145, 160 niti po kvadratnom centimetru. Ovisno o gustoći niti svila propušta više (uz manje kvalitetan otisak) ili manje bojila (uz više kvalitetan otisak). Sila pritska strugača, brzina tiska te vrsta podloge na kojoj se tiska također utječu na debljinu nanosa bojila koja iznosi od 20 ‐ 60 μm. Osim ručnog načina tiska, postoje i strojevi za sitotisak, kako jednobojni tako i višebojni, te poluautomatski i automatski. Tisak se može raditi na ravnim oblicima, a zbog fleksibilnosti tiskovne forme i na zakrivljenim oblicima, te raznim materijalima, tako da sitotisak ima široku primjenu, posebno kod gotovih proizvoda. U tekstilnoj industriji je praktično nezamjenjiva tehnika tiska na tekstilne predmete, kako direktno na tekstil tako indirektno na transfer papir s kojega se poslije otisak termo prešama prenosi na tekstil pod utjecajem visoke temperature.

Prilikom tiskanja koriste se  plastisolne boje.

Cijene tiska ovise o vrsti, količini naručenog materijala za tiskanje, poziciji (prsa, leđa, rame, rukav…) te da li se radi o jednobojnom ili višebojnom ispisu.

 

Info

This is some additional text